Thông tin về Fedex

FedEx Express là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tin cậy cho hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. FedEx Express sử dụng mạng lưới hàng không và đường bộ toàn cầu để tăng tốc độ cho các lô hàng cần giao nhanh chóng vào ngày và giờ xác định.

 

Các giải pháp của chúng tôi kết nối con người và những cơ hội.

Kết nối con người với Hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng sẽ tạo ra các cơ hội và cải thiện cuộc sống. FedEx tin rằng thế giới tốt đẹp hơn chính là thế giới của kết nối và niềm tin đó soi đường chỉ lối cho chúng tôi trong mọi công việc.

Đổi mới hoạt động để giảm tác động đến môi trường

Chúng tôi giảm lượng phát thải và rác thải, thay thế các công nghệ và phương tiện cũ, đồng thời cách mạng hóa cơ sở vật chất và bao bì của chúng tôi. Chúng tôi hiểu vai trò của mình trong việc giúp bảo vệ và gìn giữ hành tinh của chúng ta.

Thực hiện hành động thông qua nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến tính bền vững. Chúng tôi đã đầu tư. Chúng tôi đã cam kết 100 triệu USD để giúp thành lập Trung tâm Yale về thu thập carbon tự nhiên, nơi các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào các cách loại bỏ và lưu trữ carbon dư thừa của Trái Đất. Ngoài ra, chúng tôi đang hợp tác với Brightdrop của GM để hiện thực hóa việc giao hàng qua xe điện.

Truyền cảm hứng để người khác hành động bền vững hơn

Chúng ta cùng tham gia và mỗi người trong chúng ta đều đóng một vai trò nào đó. Cho dù bạn đang tìm cách thực hành tính bền vững ở nhà hay tại cơ quan, chúng tôi đều có thể hỗ trợ. Lấy ý tưởng về mọi thứ từ giảm thiểu rác thải đến sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Bạn thậm chí có thể học cách cắt giảm chi phí trong quá trình này.

Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn

Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các quý khách hàng, chúng tôi muốn nhân cơ hội này nêu bật một số điều kiện trong hợp đồng áp dụng cho lô hàng FedEx International Priority® và FedEx International Economy®.

Để biết điều khoản và điều kiện đầy đủ điều chỉnh các dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế của FedEx và Điều kiện vận chuyển tiêu chuẩn mà các điều khoản và điều kiện đó tham chiếu. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, các giới hạn trách nhiệm được nêu bên dưới sẽ chiếm ưu thế.