Giao đi những gì quan trọng để thúc đẩy thế giới tiến lên.

Tại UPS, cam kết của chúng tôi với cộng đồng không chỉ dừng lại ở nhân viên, mà còn với khách hàng cũng như những nơi chúng tôi sống và làm việc trên toàn cầu. Đầu tư vào cộng đồng cho phép chúng tôi làm điều tốt trong khi giao hàng. Hãy xem Báo cáo về Tính bền vững và Tác động Xã hội vừa được phát hành năm 2023 của chúng tôi để biết cách chúng tôi đang tạo ra tác động tích cực và lâu dài đến thế giới.

“Tại UPS, chúng tôi không chỉ giao gói hàng — mà còn mang đến cơ hội. Chúng tôi đang thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao tính bền vững và đầu tư vào lực lượng lao động của mình vì chúng tôi biết rằng tổ chức của mình có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực. Tôi tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được hướng tới các mục tiêu của mình… cùng nhau, không có giới hạn nào cho những gì chúng tôi có thể đạt được”, Carol B. Tomé, Giám đốc Điều hành cho biết.

Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu, trao cho nhân viên quyền dẫn dắt và lấy đổi mới làm động lực

Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu nhằm loại bỏ mâu thuẫn. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt nhằm nâng cao trải nghiệm của nhân viên. Lấy đổi mới làm động lực nhằm tăng giá trị chúng tôi tạo ra cho những người sở hữu cổ phần.